Părinte-Profesor™ este un serviciu dedicat apropierii părinţilor de profesorii copiilor lor

Ghid de utilizare / Prezentări
Contact
office@parinte-profesor.ro
Prezentare aplicaţie secretariat/directori
In aceasta prezentare vi se arată cum folosiţi contul dvs. de secretar pentru a intra in aplicaţia pentru secretariat şi modul de funcţionare a acestei aplicaţii.
Aplicaţia pentru directori funcţionează intr-un mod similar.
Diferenţa majoră constă in faptul că in aplicaţia pentru directori există unele rapoarte şcolare suplimentare.
Prezentare catalog electronic
In aceasta prezentare vi se arată cum folosiţi catalogul electronic al platformei Parinte-Profesor pentru a gestiona notele, mediile şi absentele elevilor şi modul in care puteţi calcula automat mediile pentru intreaga clasă.