Părinte-Profesor™ este un serviciu dedicat apropierii părinţilor de profesorii copiilor lor

Contact
office@parinte-profesor.ro


Termenii şi condiţiile de utilizare ale portalului Părinte-Profesor™REGULI GENERALE


Site-ul www.parinte-profesor.ro este creat şi administrat de către SC WIFY SOFTWARE SRL, str. Farului, nr.10, Timişoara, jud. Timiş, email: office@parinte-profesor.ro.

Folosirea serviciilor sau a informaţiile oferite de acest website presupune acceptarea în totalitate de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.Termenii şi condiţiile prezentate mai jos pot fi modificate de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii sunt obligaţi să înceteze accesarea site-ului.

Administratorul Portalului declară următoarele:

(1) Va depune toate diligenţele pentru realizarea scopului Portalului, dar nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la datele introduse cu ajutorul platformei de către Utilizatori;

(2) Va depune toate eforturile (tehnice sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a Portalului. Cu toate acestea, vor putea exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp. Furnizorul nu va fi răspunzător faţă de beneficiar, utilizatorii sau terţe persoane pentru nicio daună sau pierderi suferite, rezultate direct sau indirect ca urmare a folosirii necorespunzătoare a serviciului furnizat, a nefuncţionării serviciului din motive de ordin tehnic şi/sau din acţiunea unor terţi.

(3) Este interzisă încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor prin intermediul Portalului;

(4) Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Administratorul nu introduce şi nici nu modifică datele de pe portal şi nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe server din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe Portal. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul Portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

 

ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA DATELOR DE IDENTIFICARE ALE UTILIZATORULUI DE PE PORTAL

 

Utilizatorul va primi un cont şi o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra username-ului şi a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului de către persoane terţe, din orice motive.

Prin intermediul prezentului portal pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.Administratorul va păstra confidenţialitatea acestor informaţii şi nu le va transmite terţilor decât cu acordul Utilizatorului.


Unele informaţii solicitate prin intermediul portalului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest portal, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări

 

ASPECTE LEGATE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. WIFY SOFTWARE SRL din Timisoara, reprezentata prin reprezentant legal dl. Dumitru Valeriu, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Pentru parinti/reprezentati legali al elevului

Scopul colectării datelor este identificarea utilizatorului drept parinte sau reprezentant legal al elevului, in vederea furnizarii unui cont de acces de tip parinte,. Acest cont de acces permite consultarea online a situatiei scolare a elevului vizat.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele (CNP-ul elevului si nr. dvs. de mobil), acestea fiind necesare identificarii dvs. in vederea primirii (prin SMS) a unui cont de acces de parinte. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de furnizare a unui cont de parinte si astfel veti fi in situatia de a nu putea accesa platforma PARINTE-PROFESOR.RO ca utilizator de tip parinte.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari : reprezentantilor oficiali (cadre didactice si personal administrativ) ai scolii la care este inscris copilul dvs., scoala care a semnat un contract de colaborare cu S.C. WIFY SOFTWARE SRL in vederea utilizarii platformei PARINTE-PROFESOR.RO.

 

Pentru reprezentatii legali ai scolii (cadre didactice si personal administrativ)

Scopul colectarii datelor privind situatia scolara a elevului (note si absente) este acela de a furniza aceste informatii parintilor sau reprezentatilor legali ai fiecarui elev in parte.

Scopul colectarii informatiilor privind dosarul elevului : CNP elev, nume/prenume parinti si nr. telefon parinti este acela de a permite identificarea utilizatorilor (de tip parinte) legitimi si trimiterea (prin SMS) informatiilor initiale cu privire la datele de acces pentru aceste conturi.
Nu suntenti obligat(ă) sa furnizati nici datele cu privire la situatia scolara (note si absente) si nici informatiile cu privire la dosarul elevilor : CNP elev, nume/prenume parinti si telefon parinti.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea utilizatorului de tip parinte de a consulta informatiile scolare cu privire la elevul vizat.

Informatiile inregistrate care privesc situatia scolara a elevului (note si absente) sunt destinate utilizării de către scoala contractanta şi sunt comunicate numai următorilor destinatari : reprezentantilor oficiali (cadre didactice si personal administrativ) ai scolii contractante si parintelui/reprezentatului legal al fiecarui elev in parte.

Informatiile inregistrate cu privire la dosarul elevului : CNP elev, nume/prenume parinti si nr. telefon mobil sunt destinate utilizarii de catre operator in vederea identificarii utilizatorului drept parintele/reprezentatul legal al unui elev anume si sunt communicate numai următorilor destinatari : reprezentantilor oficiali (cadre didactice si personal administrativ) ai scolii contractante si si parintelui/reprezentatului legal al fiecarui elev in parte.

 

Prin acceptarea termenilor si conditiilor sunteti de acord primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC. WIFY SOFTWARE SRL. In masura in care nu mai doriti sa primiti informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de WIFY SOFTWARE SRL puteti adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la SC WIFY SOFTWARE SRL., str. Farului nr. 10, ap. 11, Timisoara, jud. Timis, catre dl. Valeriu Dumitru.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC WIFY SOFTWARE SRL., str. Farului nr. 10, ap. 11, Timisoara, jud. Timis, catre dl. Valeriu Dumitru . De asemenea, este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Observatie :

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

 

OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

 

Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi corecte despre persoana sa atunci când aceste informaţii i se cer pentru crearea unui cont în cadrul Portalului. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informaţii nu sunt reale, îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.Utilizatorului îi este interzis să transmită prin intermediul Portalului mesaje sau informaţii al căror conţinut:

(1) este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în măsură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relaţii sociale, dar nu numai;

(2) conţine oferte comerciale;

(3) conţine informaţii cu caracter politic;

(4) nu corespund (din punctul de vedere al Administratorului) scopului Portalului şi mediului educaţional destinat acestuia.

În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului Portalului, Administratorul poate restricţiona accesul Utilizatorului la Portal. Restricţionarea poate însemna:

(1) ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile portalului;

(2) suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine;

(3) ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile Portalului.

Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului. De asemenea, Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile pe care le transmite folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nicio responsabilitate juridică legată de conţinutul informaţiilor transmise de Utilizatorii acestui site.

 

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE

 

În cadrul serviciului de comunicare prin intermediul mesajelor SMS trimise cu ajutorul platformei, mesajele se împart în mesaje adresate direct Utilizatorului şi mesaje transmise între utilizatori. Părţile înţeleg să respecte faptul că trimiterea mesajelor adresate direct utilizatorilor, prin care se comunică username-ul şi parola, este un proces privat între administratorul portalului şi destinatarii mesajelor. Administratorul nu va fi ţinut răspunzător pentru conţinutul mesajelor trimise cu ajutorul platformei de către utilizatori, altele decât cele adresate direct utilizatorilor. Administratorul portalului va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale utilizatorului, şi nu le va edita sau modifica sub nici o formă. La cererea expresă a unor autorităţi ale Statului Roman (ce au competenţă în acest domeniu), administratorul portalului va furniza acestora, în conformitate cu prevederile legale, toate datele pe care le deţine cu privire la un anumit Utilizator precum şi la activităţile pe care acesta le-a desfăşurat prin intermediului site-ului.

 

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

 

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile Portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR


Administratorul depune eforturi pentru ca informaţii transmise prin intermediul portalului să fie oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest portal.


Întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul sau de pe Portal, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma transmiterii acestor date, aparţine în exclusivitate Utilizatorului.


Informaţiile transmise prin intermediul platformei au caracter informativ şi nu produc efecte juridice. Numai documentele publicate pe hârtie de către organele abilitate şi care îndeplinesc condiţiile legale în materie sunt considerate autentice şi produc consecinţe juridice.


Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele sale din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe portal.


Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

 

ÎNCHEIEREA ŞI MODIFICAREA PREZENTELOR TERMENE ŞI CONDIŢII


Administratorul îşi rezerva dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condiţiile menţionate mai sus. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezerva dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.